Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht

expertise:

Cassatie

07 april 2017

Personen- en familierecht. Echtscheiding uitgesproken op verzoek van beide partijen. Kan vervolgens een pensioenverweer (art. 1:153 lid 1 BW) voor het eerst in appel worden gevoerd?

ECLI:NL:HR:2017:636, 7 april 2017, nr. 16/02832

Klik hier voor de volledige uitspraak.