Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht.

expertise:

Cassatie

25 november 2022

Echtscheiding. Procesrecht. Verzoek van vrouw om vaststelling van ‘prestation compensatoire’ naar Frans recht. Had verweer van man bij mondelinge behandeling op grond van tweeconclusieregel buiten beschouwing moeten blijven?

ECLI:NL:HR:2022:1758, 25 november 2022, 21/04363.

Lees hier de volledige uitspraak.