Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht.

expertise:

Cassatie

11 maart 2022

Recht op informatie over de eigen afstamming als onderdeel van recht op bescherming privéleven (art. 8 EVRM); onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Botsing grondrecht kind om te weten wie zijn biologische vader is met grondrecht vermoedelijke biologische vader om afstamming geheim te houden en om niet onvrijwillig DNA-test te ondergaan. Belangenafweging met als uitgangspunt dat belang kind prevaleert; is het hof op toereikende gronden daarvan afgeweken?

ECLI:NL:HR:2022:349, 11 maart 2022, 20/02857.

Lees hier de volledige uitspraak.