Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht.

expertise:

Cassatie

15 oktober 2021

Kan bevel tot terugverhuizing worden gegeven aan een ouder die, toen deze ouder alleen met het gezag over het kind was belast, met onbekende bestemming is verhuisd? Eenhoofdig gezag en gezamenlijk gezag. Art. 1:247 lid 3 BW, art. 1:253a BW en art. 8 EVRM.

ECLI:NL:HR:2021:1513, 15 oktober 2021, 20/03640.

Lees hier de volledige uitspraak.