Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht

expertise:

Cassatie

13 oktober 2017

Personen- en familierecht. Procesrecht. Ondercuratelestelling; vervanging curator. Toereikende procesvolmacht advocaat? Schending hoor en wederhoor. ‘Samenhang’ in zin art. 223 Rv. Belang bij cassatieklachten. Verwijzing naar HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2562.

ECLI:NL:HR:2017:2624, 13 oktober 2017, nr. 16/04911

Klik hier voor de volledige uitspraak.