Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht. Beschermingsbewind (ECLI:NL:HR:2023:429, 17 maart 2023, 22/01563)

expertise:

Cassatie

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

17 maart 2023

Kantonrechter verleent aan bewindvoerder machtiging voor verkoop van woning van rechthebbende. Rechthebbende stelt van deze beslissing hoger beroep in. Hof bekrachtigt beslissing van kantonrechter. Vraag of hof rechthebbende ten onrechte ontvankelijk heeft geoordeeld. Belanghebbende in zin van art. 798 lid 1 Rv. Bevoegdheid rechthebbende om zelfstandig op te treden in rechte. Beperkingen voortvloeiend uit art. 1:438 leden 1 en 2 BW: daden van beheer en beschikking over onder bewind staande goederen. Vertegenwoordiging door bewindvoerder. Art. 1:441 BW.

ECLI:NL:HR:2023:429, 17 maart 2023, 22/01563.

Lees hier de volledige uitspraak.