Uitspraak Hoge Raad: Pensioenrecht. Sociaal verzekeringsrecht (ECLI:NL:HR:2023:847, 2 juni 2023, 21/04344)

expertise:

Cassatie

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

02 juni 2023

Werkingssfeer bedrijfstakregelingen Metaal en Techniek. Uitleg verplichtstellingsbeschikking ingevolge Wet verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds 2000 en uitleg algemeen verbindend verklaarde cao’s. Hoofdzakelijkheidscriterium. Betekenis van ‘aantal overeengekomen arbeidsuren van in dienst zijnde werknemers die betrokken zijn bij de werkzaamheden’ zoals omschreven in betrokken regelingen. Onder andere klachten over uitleg werkingssfeerbepaling, over reikwijdte van deskundigenonderzoek en over gevolgen die moeten worden verbonden aan weigering om relevante informatie te verschaffen.

ECLI:NL:HR:2023:847, 2 juni 2023, 21/04344.

Lees hier de volledige uitspraak.