Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht

expertise:

Cassatie

13 oktober 2017

Overeenkomstenrecht. Projectontwikkelaar vordert schadevergoeding van gemeente omdat overeengekomen woningbouwproject door gemeente wordt afgeblazen wegens bevolkingskrimp. Beroep van gemeente op onvoorziene omstandigheid (art. 6:258 BW) gegrond?

ECLI:NL:HR:2017:2615, 13 oktober 2017, nr. 16/04026

Klik hier voor de volledige uitspraak.