Uitspraak Hoge Raad: Ontbinding koopovereenkomst schip

expertise:

Cassatie

13 mei 2016

Contractenrecht, procesrecht. Ontbinding koopovereenkomst schip; ongedaanmaking wederzijdse prestaties. Verzuim te beslissen op onderdeel van het gevorderde (teruggave schip als voorwaarde voor terugbetaling van de koopsom).

ECLI:NL:HR:2016:852, 13 mei 2016, nr. 15/01645

Klik hier voor de volledige uitspraak.