Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige overheidsdaad. Besluitaansprakelijkheid.

expertise:

Cassatie

15 maart 2019

Bouwvergunning geweigerd. Miskenning dat reeds begunstigend besluit van rechtswege was verleend (art. 46 lid 4 Woningwet (oud)). Gronden voor en ingangstijdstip van aansprakelijkheid. HR 16 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ5980; HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX7579. Causaal verband met niet doorgaan bouwproject.

ECLI:NL:HR:2019:353, 15 maart 2019, 18-00008

Lees hier de volledige uitspraak.