Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad. Verjaring; art. 3:310 BW.

expertise:

Cassatie

23 november 2018

Rechter heeft procedure aangespannen tegen advocaat wegens uitlating advocaat in interview dat die rechter met advocaten belde over een zaak. Na royement van die procedure vordert advocaat schadevergoeding van rechter op de grond dat de rechter onrechtmatig heeft gehandeld door de eerste procedure op een leugen te baseren. Is rechtsvordering advocaat verjaard? Beroep van rechter op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Klachten tegen oordeel hof dat rechter onrechtmatig heeft gehandeld.

ECLI:NL:HR:2018:2047, 23 november 2018, nr: 17-02698

Lees hier de volledige uitspraak.