Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad; schadevergoeding.

expertise:

Cassatie

22 februari 2019

Aansprakelijkheid makelaar voor onjuiste informatie over woonoppervlakte van de woning. Bepalen van de omvang van de schade.

ECLI:NL:HR:2019:269, 22 februari 2019, 18-00743

Lees hier de volledige uitspraak.