Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad. Schadevergoeding.

expertise:

Cassatie

10 december 2021

Aansprakelijkheid makelaar voor onjuiste informatie over woonoppervlakte woning. Bepalen omvang van schade; schatten schade; art. 6:97 BW; verwijzen naar schadestaatprocedure.

ECLI:NL:HR:2021:1842, 10 december 2021, 20/01363.

Lees hier de volledige uitspraak.