Uitspraak Hoge Raad: Octrooirecht

expertise:

Cassatie

03 november 2017

Octrooirecht. Europees octrooi voor tweede medische indicatie in de vorm van subgroep-indicatie. Swiss-type claim. Beschermingsomvang anders dan bij klassiek tweede medische indicatie-octrooi? Maatstaf directe inbreuk. Indirecte inbreuk mogelijk? Vereisten indirecte inbreuk; uitleg HR 31 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0346, NJ 2006/600 (Senseo).

ECLI:NL:HR:2017:2807, 3 november 2017, nr. 15/04934

Klik hier voor de volledige uitspraak.