Uitspraak Hoge Raad: niet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds; uittreden werkgever

expertise:

Cassatie

06 november 2015

Pensioenrecht. Niet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds; uittreden werkgever. Berekening verzekeringstechnisch nadeel. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000; Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000; Rekenregels verzekeringstechnisch nadeel. Art. 16-17 Richtlijn 2003/41/EG; art. 27-28 Richtlijn 2002/83/EG. Pensioen- en spaarfondsenwet, Pensioenwet.

ECLI:NL:HR:2015:3242, 6 november 2015, nr. 14/02970

Klik hier voor de volledige uitspraak