Uitspraak Hoge Raad: Niet-tijdige inschrijving van rechtsmiddel in openbare registers, art. 3:301 lid 2 BW

expertise:

Cassatie

07 oktober 2015

Procesrecht. Niet-tijdige inschrijving van rechtsmiddel in openbare registers, art. 3:301 lid 2 BW. Strekking. Niet-ontvankelijkheid? Gedeelte van het dictum dat in de plaats treedt van de tot levering bestemde akte en de daarmee onlosmakelijk verbonden onderdelen (HR 4 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ7615, NJ 2008/141.)

ECLI:NL:HR:2015:2531, 11 september 2015, nr. 14/02749

Klik hier voor de volledige uitspraak.