Uitspraak Hoge Raad: Medezeggenschapsrecht.

expertise:

Cassatie

22 maart 2019

Ondernemingsraad bij de overheid; primaat van de politiek (art. 46d WOR). Verhouding tussen art. 46d WOR en art. 32 WOR. Kan de ondernemer op de voet van art. 32 WOR het advies- en het beroepsrecht van de OR uitbreiden tot politieke besluiten? Informeel adviesrecht.

ECLI:NL:HR:2019:397, 22 maart 2019, 18-00346

Lees hier de volledige uitspraak.