Uitspraak Hoge Raad: Maatstaf aansprakelijkheid bij proceshandelingen

expertise:

Cassatie

28 mei 2015

Beroepsfout advocaat. Maatstaf aansprakelijkheid bij proceshandelingen (HR 2 april 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4355, NJ 1983/367 en HR 29 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0429, NJ 1992/808). Maatstaf bij advisering (HR 2 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4564, NJ 2007/92); waarschuwingsplicht?

ECLI:NL:HR:2015:1406, 29 mei 2015, nr. 14/01835

Klik hier voor de volledige uitspraak.