Uitspraak Hoge Raad: Lastgeving door curator van failliete pandgever aan pandhouder om procedure op eigen naam te voeren?

expertise:

Cassatie

07 oktober 2015

Procesrecht. Lastgeving door curator van failliete pandgever aan pandhouder om procedure op eigen naam te voeren? Bewijsoordeel. Uitleg brieven curator, relevantie van afspraak over kosten procedure.

ECLI:NL:HR:2015:2462, 4 september 2015, nr. 14/00585

Klik hier voor de volledige uitspraak.