Uitspraak Hoge Raad: Kwekersrecht, Zaaizaad- en plantgoedwet 2005: betekenis ’te koop aanbieden’

expertise:

Cassatie

13 november 2015

Procesrecht; kwekersrecht. Vordering tot exhibitie, art. 843a en 1019a Rv. Vereiste mate van aannemelijkheid rechtsbetrekking. Art. 57 jo. art. 1 onder g, Zaaizaad- en plantgoedwet 2005: betekenis ‘te koop aanbieden’. Proceskostenvergoeding, art. 1019h Rv: komt ‘success fee’ voor vergoeding in aanmerking?

ECLI:NL:HR:2015:3304, 13 november 2015, nr. 14/02275

Klik hier voor de betreffende uitspraak.