Uitspraak Hoge Raad: Jeugdrecht. Art. 1:265b BW. Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

expertise:

Cassatie

28 september 2018

Verklaring van B&W als bedoeld in art. 1:265b lid 2 BW niet vereist indien kind uit huis wordt geplaatst bij de andere met het gezag belaste ouder.

ECLI:NL:HR:2018:1797, 28 september 2018, nr: 18-00616

Lees hier de volledige uitspraak.