Uitspraak Hoge Raad: IPR. Rechtsmacht. Art. 7 lid 1 Rv.

expertise:

Cassatie

29 maart 2019

Maatstaf voor het onderzoek naar de rechtsmacht van de Nederlandse Rechter. Voorwaarden voor toepassing van art. 7 lid 1 Rv.

ECLI:NL:HR:2019:443, 29 maart 2019, 17-05852

Lees hier de volledige uitspraak.