Uitspraak Hoge Raad: IPR, procesrecht.

expertise:

Cassatie

15 juni 2018

Erkenning en tenuitvoerlegging van Tsjechisch arbitraal vonnis waaraan in Tsjechisch arbitraal herzieningsvonnis rechtskracht is ontnomen? Toepassing van art. III dan wel art. V lid 1, onder e, Verdrag van New York? Art. 31-33 Weens Verdragenverdrag. Strijd met openbare orde?

ECLI:NL:HR:2018:918, 15 juni 2018, nr. 17/02024

Klik hier voor de volledige uitspraak.