Uitspraak Hoge Raad: Invloed strafrechtelijke veroordeling wegens lidmaatschap criminele organisatie (art. 140 Sr)

expertise:

Cassatie

07 oktober 2015

Groepsaansprakelijkheid, art. 6:166 BW. Serie ladingdiefstallen. Invloed strafrechtelijke veroordeling wegens lidmaatschap criminele organisatie (art. 140 Sr).

ECLI:NL:HR:2015:2914, 2 oktober 2015, nr. 14/01909

Klik hier voor de volledige uitspraak.