Uitspraak Hoge Raad: invloed schulden op draagkracht

29 januari 2016

Personen- en familierecht. Kinderalimentatie. Invloed schulden op draagkracht. Door onderhoudsplichtige onvoldoende inzicht geven in financiële positie; art. 21 Rv. Invloed eigen inkomsten kinderen op hun behoefte.

ECLI:NL:HR:2016:154, 29 januari 2016, nr. 15/01698

Klik hier voor de volledige uitspraak.