Uitspraak Hoge Raad: Internationale bevoegdheid bij vorderingen uit onrechtmatige daad en productaansprakelijkheid

expertise:

Cassatie

26 februari 2016

Internationaal privaatrecht. Internationale bevoegdheid bij vorderingen uit onrechtmatige daad en productaansprakelijkheid (art. 5, onder 3, EEX-Verordening). Uitleg van het begrip ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’; onderscheid tussen ‘Handlungsort’ en ‘Erfolgsort’. Miskenning van vaste rechtspraak HvJEU.

ECLI:NL:HR:2016:346, 26 februari 2016, nr. 14/04451

Klik hier voor de volledige uitspraak.