Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht. Personen- en familierecht.

expertise:

Cassatie

25 maart 2022

Bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van verzoek tot beëindiging van ouderlijk gezag over minderjarige. Begrip gewone verblijfplaats (art. 8 lid 1 Verordening Brussel II-bis).

ECLI:NL:HR:2022:440, 25 maart 2022, 21/02435.

Lees hier de volledige uitspraak.