Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht. Schuldsanering.

expertise:

Cassatie

11 juni 2021

Primair verzoek tot bevel instemming met aangeboden schuldregeling (art. 287a Fw), subsidiair verzoek toelating schuldsaneringsregeling (art. 284 Fw). Staat hoger beroep open van afwijzing primair verzoek indien behandeling subsidiair verzoek wordt aangehouden? Vgl. HR 14 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY0966.

ECLI:NL:HR:2021:859, 11 juni 2021, 20/04179.

Lees hier de volledige uitspraak.