Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksgoederenrecht.

expertise:

Cassatie

13 juli 2018

Art. 1 lid 8 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Partijen zijn gehuwd in de VS, wonen in NL en zijn inmiddels gescheiden. De vrouw heeft in VS drie accounts opgebouwd. In geschil is of de accounts buitenlandse pensioenregelingen in de zin van art. 1 lid 8 Wvps zijn of behoren tot huwelijksgoederengemeenschap. Rb en hof oordelen bevestigend. Klachten van de man over maatstaf, uitleg pensioenstelsel in VS en oordeel m.b.t. art. 1 lid 8 Wvps. Voorwaardelijk incidenteel middel over uitleg gedingstuk.

ECLI:NL:HR:2018:1219, 13 juli 2018, nr. 17/03242

Klik hier voor de volledige uitspraak.