Uitspraak Hoge Raad: Hof neemt per fax ingediende memorie van grieven niet in behandeling

expertise:

Cassatie

18 maart 2016

Appelprocesrecht. Pilotreglement. Hof neemt per fax ingediende memorie van grieven niet in behandeling, art. 2.1 pilotreglement. HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1078, NJ 2015/209.

ECLI:NL:HR:2016:453, 18 maart 2016, nr. 15/02356

Klik hier voor de volledige uitspraak.