Uitspraak Hoge Raad: Herroeping van besluit tot ontbinding BV toelaatbaar? (ECLI:NL:HR:2014:3677, 19 december 2014, nr. 13/05081)

expertise:

Cassatie

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

18 december 2014

Vennootschapsrecht. Herroeping van besluit tot ontbinding BV toelaatbaar? Vereisten. Tussenkomst rechter vereist; eisen van rechtszekerheid; bescherming van derden. Overeenkomstige toepassing art. 2:19 lid 2 BW. Terugwerkende kracht herroepingsbesluit? Verplichting tot stellen van zekerheid teneinde benadeling derden te voorkomen. Te verstrekken informatie. Oproeping belanghebbenden (art. 279 lid 1 Rv).

ECLI:NL:HR:2014:3677, 19 december 2014, nr. 13/05081

Klik hier voor de volledige uitspraak.