Uitspraak Hoge Raad: Heropening voorlopig getuigenverhoor

expertise:

Cassatie

26 februari 2016

Procesrecht. Voorlopig getuigenverhoor (art. 186 Rv) waarin reeds een rogatoire commissie was gelast, wordt na de sluiting heropend (vgl. HR 13 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2134, NJ 1996/731). Rechtsmiddelenverbod (art. 188 lid 2 Rv). Doorbrekingsgronden. Eisen van een goede procesorde.

ECLI:NL:HR:2016:344, 26 februari 2016, nr. 15/00191

Klik hier voor de volledige uitspraak.