Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht, procesrecht (art. 3:301 BW en 433 Rv.)

expertise:

Cassatie

15 juli 2016

Goederenrecht, procesrecht. Art. 3:301 BW en 433 Rv. Geldt de sanctie van niet-ontvankelijkheid (art. 3:301 lid 2 BW) ook voor een niet-ingeschreven appel tegen een beslissing waarbij de rechtbank heeft geoordeeld dat eigendom door verjaring is verkregen en het bestreden vonnis in de plaats gesteld kan worden van de medewerking van de veroordeelde partij aan de inschrijving in de openbare registers van de eigendom ten name van de verkrijger? Analogische toepassing van art. 3:301 BW?

ECLI:NL:HR:2016:1468, 8 juli 2016, nr. 15/01366

Klik hier voor de volledige uitspraak.