Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht. Pandrecht.

expertise:

Cassatie

22 november 2019

Is vordering stil verpand, zonder dat deze was vermeld in pandakte? Uitleg pandakte. Bepaaldheidsvereiste; art. 3:84 lid 2 jo. art. 3:98 BW.

ECLI:NL:HR:2019:1841, 22 november 2019, 18-02917.

Lees hier de volledige uitspraak.