Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht. Contractenrecht.

expertise:

Cassatie

07 december 2018

Openbare verkoop registergoed. Volgens koper is niet (volledig) geleverd wat was aangeboden. Waren door voormalige eigenaar verwijderde zaken bestanddeel van registergoed? Art. 3:4 lid 1 BW. HR 6 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7474.

ECLI:NL:HR:2018:2256, 7 december 2018.

Lees hier de volledige uitspraak.