Uitspraak Hoge Raad: Geldlening om aandeelhoudersmotieven verstrekt aan een derde

expertise:

Cassatie

19 maart 2015

Vennootschapsbelasting; Art. 8 Wet Vpb 1969 juncto art. 3.8 Wet IB 2001; Geldlening om aandeelhoudersmotieven verstrekt aan een derde. Onzakelijke lening? Onjuiste verdeling van de bewijslast.

ECLI:NL:HR:2015:645, 20 maart 2015, nr. 13/05470

Klik hier voor de volledige uitspraak.