Uitspraak Hoge Raad: Gebruik van vluchtgegevens op website luchtvaartmaatschappij

expertise:

Cassatie

11 maart 2016

Gebruik van vluchtgegevens op website luchtvaartmaatschappij in strijd met beding in algemene voorwaarden; wanprestatie? Vervolg van HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:88, NJ 2015/304 en HvJEU 15 januari 2015, ECLI:EU:C:2015:10, NJ 2015/303. Beperking contractsvrijheid ingevolge Databankenrichtlijn geldt niet voor onbeschermde databanken. Geen kostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv.

ECLI:NL:HR:2016:390, 11 maart 2016, nr. 12/03167

Klik hier voor de volledige uitspraak.