Uitspraak Hoge Raad: Formeel belastingrecht.

expertise:

Cassatie

08 april 2022

Artikel 67e AWR; bewijsmaatstaf boete; aanwezigheid bestanddeel van beboetbaar feit; overtuigend aantonen.

ECLI:NL:HR:2022:526, 8 april 2022, 20/02638.

Lees hier de volledige uitspraak.