Uitspraak Hoge Raad: Financieel recht. Effectenlease.

expertise:

Cassatie

09 juni 2023

Ar. 25 Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1995 (oud); art. 41 Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999 (oud). Eisers hebben effectenleaseovereenkomsten gesloten via een tussenpersoon die als clientenremisier is opgetreden en niet beschikte over voor beleggingsadvieswerkzaamheden benodigde vergunning. Heeft tussenpersoon eisers advies verstrekt waarvoor vergunning was vereist? HR 10 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:862 (Dexia/Y).

ECLI:NL:HR:2023:889, 9 juni 2023, 21/04336.

Lees hier de volledige uitspraak.