Uitspraak Hoge Raad: Familierecht

expertise:

Cassatie

25 november 2016

Familierecht. Mocht het hof aan de vrouw toestemming verlenen om met het kind naar Israël te verhuizen (art. 1:253a BW) zonder een ouderschapsregeling (art. 815 lid 6 Rv) in het dictum vast te leggen? Betekenis HR 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:847, NJ 2013/558.

ECLI:NL:HR:2016:2709, 25 november 2016, nr. 16/01951

Klik hier voor de volledige uitspraak.