Uitspraak Hoge Raad: Familierecht. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

21 februari 2020

Omgang tussen minderjarige en vader. Kan de minderjarige in een door een ouder of andere belanghebbende ingesteld hoger beroep betreffende de omgangsgregeling, op de voet van art. 1:377g BW (informele rechtsingang) zijn wensen over de omgang aan het hof kenbaar maken, met als gevolg dat het hof de omgang in volle omvang kan beoordelen? Ontvankelijkheid cassatieberoep voor zover gericht tegen een deelbeschikking.

ECLI:NL:HR:2020:321, 21 februari 2020, 19-00616

Lees hier de volledige uitspraak.