Uitspraak Hoge Raad: Familierecht

expertise:

Cassatie

14 april 2017

Pensioenverevening, art. 2 lid 1 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Pensioen in eigen beheer. Verplichting tot afstorting; HR 9 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ2658, NJ 2007/306. Onvoldoende kapitaal. Verdeling tekort naar evenredigheid.

ECLI:NL:HR:2017:693, 14 april 2017, nr. 15/04552

Klik hier voor de volledige uitspraak.