Uitspraak Hoge Raad: Familie- en jeugdrecht. Cassatie in belang der wet.

expertise:

Cassatie

13 oktober 2023

Kan rechter ambtshalve dwangsom verbinden aan omgangsregeling op grond van art. 1:377a BW? Ambtshalve dwangsom en art. 1:253a lid 5 BW.

ECLI:NL:HR:2023:1459, 13 oktober 2023, 22/04065.

Lees hier de volledige uitspraak.