Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht. Pluraliteitsvereiste.

expertise:

Cassatie

15 maart 2019

Is schuld teniet gegaan door verrekening met tijdens schuldsaneringsregeling overgenomen vordering op saniet? Art. 54 lid 2 Fw in verbinding met art. 313 Fw. Kan na toekenning schone lei (art. 358 lid 1 Fw) alsnog verrekend worden? Art. 6:127 BW. Analoge toepassing art. 6:131 BW? Beperkende werking redelijkheid en billijkheid.

ECLI:NL:HR:2019:377, 15 maart 2019, 18-02838

Lees hier de volledige uitspraak.