Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht. Overschrijding termijn art. 12 Fw niet verschoonbaar.

expertise:

Cassatie

06 juli 2018

Procesrecht. Verzet van belanghebbende tegen faillietverklaring van vennootschap afgewezen. Tijdens hoger beroep van belanghebbende wordt zij zelf failliet verklaard; curatoren nemen geding over (art. 27 lid 3 Fw). Oordeel hof dienaangaande is einduitspraak ten opzichte van failliet; toepasselijkheid art. 12 Fw op cassatieberoep daartegen.

ECLI:NL:HR:2018:1100, 6 juli 2018, nr. 17/04480

Klik hier voor de volledige uitspraak.