Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht. Art. 176 lid 1 Fw.

expertise:

Cassatie

28 september 2018

Toestemming r-c tot ondershandse verkoop. Uitsluiting hoger beroep (art. 67 lid 1 Fw). Daarnaast procedure art. 69 Fw waarin schuldeiser zich verzet tegen toestemming tot ondershandse verkoop en/of ondershandse verkoop aan een bepaalde derde, waarin hoger beroep wel openstaat (art. 67 lid 1 Fw). Proceskostenveroordeling in faillissementsprocedures; verwijzing naar HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3143.

ECLI:NL:HR:2018:1799, 28 september 2018, nr: 18-00820.

Lees hier de volledige uitspraak.