Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht

expertise:

Cassatie

02 december 2016

Faillissementsrecht. Sprongcassatie. Dienstverlener (dwangcrediteur) schort uitvoering overeenkomst op nadat klant failleert. Curatoren dwingen dienstverlener in kort geding om gedurende afkoelingsperiode te blijven doorleveren. Geldt houding curatoren als gestanddoening van de overeenkomst in de zin van art. 37 Fw?

ECLI:NL:HR:2016:2744, 2 december 2016, nr. 15/02767

Klik hier voor de volledige uitspraak.