Uitspraak Hoge Raad: Externe klachtprocedure (art. 13a RO).

expertise:

Cassatie

30 november 2018

Klacht van advocaat tegen president rechtbank en gerechtsbestuur, in verband met doen van melding aan deken over gedraging advocaat. Bevoegdheid Hoge Raad. Is het doen van die melding een gedraging van een rechter in de uitoefening van zijn functie (art. 13a RO) of uitoefening van een bestuurlijke taak (art. 23 RO)? Is door die melding de plicht tot geheimhouding (art. 13 RO) geschonden? Klachten tegen gerechtsbestuur over interne klachtbehandeling. Hoorplicht (art. 9:10 Awb in verbinding met art. 26 lid 6 RO).

ECLI:NL:HR:2018:2197, 30 november 2018, nr: 18-02625

Lees hier de volledige uitspraak.