Uitspraak Hoge Raad: Europees recht.

expertise:

Cassatie

30 augustus 2019

Verordening (EU) nr. 1308/2013 (gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten). Vorderingen brancheorganisatie zuivelindustrie tegen producent van sojaproducten t.z.v. gebruik van aan zuivelproducten voorbehouden aanduidingen, zoals yoghurt en room. Reikwijdte bescherming zuivelbenamingen o.g.v. Verordening (EU) nr. 1308/2013. Incidenteel cassatiemiddel over toewijzing van schadevergoeding; betwisting procesvolmacht.

ECLI:NL:HR:2019:1293, 30 augustus 2019, 18/01197.

Lees hier de volledige uitspraak.