Uitspraak Hoge Raad: Door curator aan pandhouder gestelde termijn voor uitoefening pandrecht, art. 58 Fw

expertise:

Cassatie

05 februari 2015

Faillissementsrecht. Door curator aan pandhouder gestelde termijn voor uitoefening pandrecht, art. 58 Fw. Rechtsgevolgen verstrijken termijn. Uitzondering in geval van misbruik door curator van uit art. 58 Fw voortvloeiende bevoegdheden; HR 16 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:87. Gedragingen curator. Misbruik van bevoegdheid? Afweging van belangen. Art. 3:13 BW.

ECLI:NL:HR:2015:228, 6 februari 2015, nr. 13/05266

Klik hier voor de volledige uitpraak.